Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

MUÍÑOS

Patrimonio etnolóxico

Os primeiros muíños datan do Neolítico, son os chamados “muíños de man”, consistentes en dúas pedras de diferente tamaño. Deste sistema evoluciónase cara un muíño circular formado por dúas pedras, na que a superior (a Moa) xira sobre outra (o Pé) por medio do movemento realizado cun pao espetado nela.

Os muíños hidráulicos aproveitan a forza motriz do río para moer o gran, presentando dous tipos fundamentais:

  • De Bruia ou Aceas, coa roda motriz vertical.
  • De Rodicio, coa roda motriz horizontal. Estes son os máis antigos e numerosos, coñecidos tamén como muíños de regato. Este é o tipo de muíño que aparece en Corcubión.

Seguindo o curso do río Quenxe hai un total de seis muíños de pequenas dimensións.

En Redonda tamén se conservan unha serie destas construcións.