Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Casa de José Sendón

Patrimonio arquectónico

Localización

Praza Médico Ramón Carrera

Situación xurídica

propiedade privada en uso

É un exemplo de casa brasonada entre medianeiras, organizada en dúas alturas, cun tellado cuberto a dúas augas. A fachada principal é de grande sinxeleza, cun eixo central que ven marcado pola porta de entrada. Sobre ela vai un escudo de armas, coroado por un helmo virado cara a dereita, de catro cuarteis, no que se aprecian as serpes afrontadas da familia dos Pazo, escribáns dos Condes de Altamira durante varias xeracións.