Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Cruceiro de San Antonio

Patrimonio etnolóxico

Localización

campo de San Antonio

Tipo

cruceiro de granito de tipo Cruz, sendo dos únicos exemplos deste tipo no Concello

A plataforma é cuadrangular, con cinco graos. O pedestal de forma troncopiramidal remata con bocel; leva unha inscrición corrida que resulta difícil reproducir xa que se atopa moi erosionada, podendo só ler claramente “ANO D 1719”. O varal octogonal comeza cadrado, levando paramentos recadrados. O capitel presenta unha forma troncopiramidal invertida.

A cruz é de sección cuadrangular, con brazos en chafrán e remates florenzados.