Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Mercado Medieval

Patrimonio etnolóxico

O Mercado Medieval de Corcubión adoita celebrarse sempre durante a terceira fin de semana do mes de xullo, sempre que non coincida coa celebración da festa na honra á Virxe do Carme; neste caso celebraríase na fin de semana seguinte.

Durante esa fin de semana a vila convértese nun mercado medieval. Os veciños participan nesta festa vestindo roupas da época e gozando de todos os postos de venda e gastronomía que enchen as rúas do núcleo histórico da vila.

Se hai un lugar apropiado para a realización dun evento deste tipo ese é Corcubión.

Coa constitución do primeiro Reino Medieval europeo comeza a Idade Media en Galicia. Este período foi de grande importancia para o noso territorio, xa que é cando se comezan a definir os elementos que hoxe nos constitúen como nación. Deste xeito, na Idade Media a nosa cultura acadan un prestixio que fai do galego unha das linguas máis importantes de Europa.

Por outra parte, na Idade Media Galicia tamén era o centro dos reinos medievais peninsulares ata tal punto que á gran parte dos reis galegos denominábaselles tamén Emperadores, o que lles daba superioridade sobre outros reis peninsulares. Un destes Reis de Galicia que se autoproclamara Emperador foi Afonso VII, coroado Rei de Galicia en 1110 por Xelmírez na catedral compostelana e que recibira a súa educación no Mosteiro de Moraime en Muxía a cargo de D. Pedro Froilaz, Conde de Traba. Don Pedro, un persoeiro con grande influencia, representaba unha das liñaxes máis importantes de Galicia con orixe na Costa da Morte. Posuía o título de Conde de Galicia desde 1109 e fora educado na corte de Afonso VI. Isto dános unha pequena mostra do que representaba naquel tempo a nobreza galega e da forza que tiña no contexto medieval.

Nos últimos tempos da Idade Media adquire importancia unha familia descendente dos Traba que terá un papel moi importante na vila de Corcubión: os Moscoso, que acadan o título de Condes de Altamira nos últimos tempos do rei Henrique IV. Esta familia dálle un forte pulo a Corcubión ao instalarse nela en 1430 Rui Sanches de Moscoso, o seu fillo Rodrigo de Moscoso e a súa nora Xoana de Castro e establecer aquí a capitalidade xurisdicional para a súa defensa e tamén co fin de aproveitar o tránsito marítimo. E é que neste tempo é moi importante para Corcubión o seu porto, o máis occidental de Galicia e punto de parada obrigatoria para os barcos que continuaban ao sur ou ao norte, especialmente dende o século XIV, época de grande prosperidade na súa flota e nas súas frecuentes relacións comerciais con Italia e, especialmente, coa República de Venecia.

Os Condes de Altamira tamén fundaron un hospital de peregrinos en Corcubión para atender a aqueles peregrinos que viñan de Santiago de Compostela e se dirixían a Fisterra e a Muxía para visitar ao Santo Cristo e o Santuario da Virxe da Barca.

Esta e outra información sobre o Mercado Medieval de Corcubión pode consultarse na seguinte ligazón: Ver ligazón