Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Museo Marítimo Seno de Corcubión

Patrimonio subacuático

O Museo Marítimo Seno de Corcubión atópase pechado desde hai varios anos. Aínda así, está localizado nun singular edificio que merece unha mención.

Este museo está situado ao lado da praia de Quenxe e a súa finalidade era recuperar, conservar e divulgar o patrimonio histórico-marítimo da zona xeográfica comprendida polo denominado Seno de Corcubión.

Este edificio foi construído no século XIX, inicialmente, para ser unha fábrica de salgadura de peixe. Como outras moitas fábricas de salgadura, ten unha estrutura rectangular disposta en torno a un patio central descuberto que serviría para a recepción e preparación do pescado.

Xa a comezos do século XX instalouse neste edificio a Compañía General de Carbones, o cal implicou a posta en marcha de organismos oficiais na zona, tales como aduanas, sanidade exterior e salvamento marítimo.

Unha vez que diminúe a comercialización do carbón, o edificio reutilízase como estaleiro para a construción de barcos de madeira.

A idea de crear un museo do mar nace no ano 2000 nunha reunión presidida por Marcelo Castro Rial e membros das corporacións municipais de Corcubión, Cee, Carnota, Dumbría e Fisterra. A primeira apertura ao público realizouse nese mesmo ano coincidindo coa festividade das Mercedes. A inauguración oficial do recinto tivo lugar o 6 de outubro de 2001.

Este museo albergaba unha gran cantidade e variedade de pezas procedentes das embarcacións que se construíron ou navegaron no século XX no “Seno de Corcubión”, dende o Cabo Fisterra ata Punta Insua (Carnota), así como plantillas de madeira (gálibos), planos de construción e cartas náuticas. Todos estes fondos dividíanse nas seguintes coleccións:

 • Bitácoras
 • Agullas magnéticas
 • Outros instrumentos náuticos
 • Cartas náuticas
 • Planos
 • Equipos de radiocomunicación
 • Equipos de radionavegación
 • Equipos de detección (radares e sondas).
 • Equipos de salvamento marítimo.
 • Farois
 • Maquetas e siluetas
 • Buzo
 • Carpintería de Ribeira
 • Motores
 • Rodas de goberno
 • Maquinaria de cuberta