Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Casa dos Obregón

Patrimonio arquectónico

Localización

Rúa das Mercedes

Situación xurídica

propiedade privada en uso

Este Pazo construíuse en 1783. Ten unha planta irregular disposta en dous niveis. Conta con dous accesos situados ambos ao nivel da rúa; o acceso lateral vai debaixo dunha pequena terraza. A porta principal leva un arco moldurado con orelleiras e volutas, flanqueada por pilastras clásicas que perderon os capiteis debido ás reformas que alteraron a composición desta fachada. Sobre a porta vai un escudo contornado en estilo Rococó e timbrado por un helmo volto cara a súa dereita.

Escudo Casa dos Obregón
Casa dos Obregón