Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Fonte da Praza de Castelao

Patrimonio etnolóxico

As primeiras referencias documentais que se atopan sobre a fonte da praza da vila datan do 10 de xuño de 1857 con motivo da presentación do plano por parte de Francisco López Recamán para construír unha nova casa na área da fonte. Representa un tema de gran interese para a corporación e os veciños dado que é a única fonte pública da vila que por su abundancia y superior calidad es concurrida día y noche, tal e como se recollía no expediente de translación da fonte de 1857.

Convocados os veciños para inspeccionar a localización actual da fonte, a maioría coincide sobre a conveniencia de realizar esta obra, polo que o concello acorda, por unanimidade, o 15 de xuño de 1857 a translación do cano e da fonte da vila.

En 1891, ante a diminución do caudal da fonte, son necesarias unhas pequenas reparacións na fonte pública, no referente a reconstruír a súa arqueta cunha cantería máis sólida, cambiar a cañaría condutora da auga por unha de ferro galvanizado e inserila co seu sumidoiro de pedra, e que no burato de saída da auga se enchape unha lámina de ferro galvanizado en forma de regadeira.

En 1906 solicítase á Deputación Provincial unha subvención para o arranxo da fonte pública da vila e a construción de tres máis nos lugares de Quenxe, Redonda e Oliveira. A subvención é concedida ao ano seguinte para levar a cabo as obras, seguindo o proxecto do enxeñeiro Juan Francisco Yánez.

Despois dunha serie de puxas negativas o mestre canteiro Carlos Cobas toma ao seu cargo as obras consistentes na reparación da arqueta de toma, a renovación da tubaxe da fonte da praza e a construción dun bebedoiro de nova planta, aínda que este último, finalmente, suprimiuse xa que non satisfaría ningunha necesidade e podía rematar sendo un foco de infección se se utilizase para outros fins, como lavadoiro de roupa ou de peixe, por exemplo.