Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Cruceiro de San Pedro de Redonda

Patrimonio etnolóxico

Localización

adro da igrexa de San Pedro de Redonda

Tipo

cruceiro de granito de tipo Crucifixo

Está erixido sobre unha plataforma cuadrangular de cinco graos. O pedestal, tamén cuadrangular, remata en chafráns. O varal de sección octogonal remata nun capitel cilíndrico composto de astrágalo circular e liso, ábaco de lados curvos e vértices chafranados. O capitel ten unha decoración a base de volutas e follas de bordes lobulados.

A cruz, de sección cuadrangular, ten brazos con chafráns e remates florenzados con botón central. No anverso aparece Cristo crucificado con tres cravos. O crucificado, coa coroa de espiñas, inclina a cabeza cara a dereita e ten os dedos pechados, aínda que deixa ver os cravos das mans e o pano de pureza vai anoado á esquerda. No reverso represéntase á Virxe en actitude de recollemento coas mans diante do peito e coroada. Vai sobre unha peaña dun anxo alado e coa lúa baixo os seus pés.

Na base aparece unha inscrición “ES E LO HISO / IV° DE MN POR / SV DVON ANO / DE 1689”. O historiador Xoán Miguel González establece que o nome da persoa que dedica é Juan pero non dá unha interpretación do apelido xa que non puido contrastar coas partidas sacramentais da parroquia, pois moita documentación deste tipo foi destruída nas incursións das tropas napoleónicas.