Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Igrexa de San Pedro de Redonda

Patrimonio arquectónico

Localización

Redonda

Estilo

románico

Situación xurídica

propiedade do Arcebispado de Santiago de Compostela

A Igrexa de San Pedro é un templo de reducidas dimensións pero dun grande valor artístico. Conta cunha nave e capela únicas, ambas de planta rectangular. Apegada ao presbiterio atópase a sancristía, de reducidas dimensións e planta rectangular, cunha altura menor ao resto da nave. O seu paramento de mampostería supón unha variación con respecto á cantería do resto do templo.

Como elementos destacados pódense indicar:

- A fachada, que presenta un esquema pentagonal e un arco de medio punto apoiado no muro. A porta de acceso leva en cada folla os símbolos de San Pedro: as chaves e o báculo.

- A decoración exterior, con motivos vexetais. Destacan a espadana dun corpo con dous arcos de medio punto peraltados sobre alicerces, un frontón, dous acróteros piramidais e unha cruz. No testeiro da ábsida hai que destacar a presenza dunha fiestra rematada en arco de medio punto que repousa sobre unha pequena columna acodillada da que só se conserva a do lado esquerdo.

- A decoración interior, con retablos con imaxes. Tamén hai varias imaxes, como a de San Pedro (pequena tala gótica duns 40cm), a Virxe das Mercedes, a Virxe do Carme, unha talla de San Xoán Bautista e a da Virxe do Rosario. Na Capela Maior atópanse vestixios de decoración pictórica na bóveda e na parede este. Sobre un fondo ocre-amarelo debúxanse unha serie de motivos vexetais: entrelazos, floróns, etc. Na parte alta da bóveda aparece un disco solar cun rostro humano; del parten unha serie de raios e está rodeado por estrelas e puntos que figuran a bóveda celeste. No lenzo da parede que flanquea a imaxe de San Pedro aínda poden observarse restos da representación de roupaxes, polo que a ábsida tería, ademais, unha decoración figurativa.

O campo onde se atopa a igrexa está nun lugar moi fermoso e contén, ademais do templo, o cemiterio e un cruceiro.