Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Fontes e lavadoiros públicos de Redonda

Patrimonio etnolóxico

O 30 de setembro de 1906 o concello solicita á Deputación Provincial unha subvención para arranxar a fonte pública da vila e construír tres máis nos lugares de Quenxe, Redonda e Oliveira.

En xullo de 1908 sae a poxa a reparación e reforma da fonte pública da vila e a construción dun bebedoiro, así como a reparación das dos lugares de Redonda, Quenxe e Oliveira coa nova construción dun lavadoiro nas inmediacións de cada unha delas, axustándose ao proxecto formado por Juan Francisco Yánez, enxeñeiro da primeira circunscrición de camiños veciñais. Despois de tres poxas sen aparecer licitadores, en abril de 1909 Carlos Cobas, mestre canteiro de Cee, comprométese a tomar ao seu cargo as obras de reparación da arqueta de toma, renovación da tubaxe da fonte da praza da vila e construción dun bebedoiro de nova planta, así como a reparación das fontes públicas de Redonda, Quenxe e Oliveira e a construción dun lavadoiro nas inmediacións.

En canto á fonte e lavadoiro de O Vilar, as xestións para a súa construción comezaron en xullo de 1951, estando rematados e listos para inaugurar no período comprendido entre xullo de 1957 e xullo de 1958. O 50% do custo foi cuberto cun donativo de don Benigno Lago Estévez.

Tamén en 1963 o municipio recibe unha subvención para a construción dunha fonte-lavadoiro na Amarela, que era o único lugar do termo municipal que carecía destes servizos, rematándose en 1964.