Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Cruceiro de San Roque

Patrimonio etnolóxico

Localización

campo de San Roque

Tipo

cruceiro de granito de tipo Crucifixo

A plataforma é cuadrangular con tres graos e carece de pedestal. O varal é de sección cadrada con chafráns na súa parte superior ornamentados cunhas pequenas bólas. O capitel é dunha forma cúbica de gran pureza.

A cruz é de sección rectangular. No anverso aparece o Cristo crucificado con tres cravos. Leva o nimbo crucífero, inclinando a cabeza cara a dereita. Viste o pano de pureza sen nós. A cruz remata nun pergamiño coa inscrición INRI. No reverso aparece a Virxe co neno no colo, coroada e sobre unha peaña. Esta representación podería tratarse, segundo X. Miguel González, dunha imitación da iconografía mariana do cruceiro de Santa María das Areas en Fisterra, xa que o de San Roque está ao carón da ruta de peregrinación ao santuario fisterrán.

A súa sinxeleza formal e estilística leva a pensar que este sexa o cruceiro máis antigo de Corcubión.