Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Cruceiro de Baldomar

Patrimonio etnolóxico

Localización

rúa Cruceiro de Baldomar

Tipo

cruceiro de tipo Crucifixo de 1700

A plataforma é cuadrangular e componse de catro graos. O pedestal ten unha forma cuadrangular na que aparece a seguinte inscrición: “ESTE CR° DE / BALDOMAR I SV MR / MARINA GS / ANO DE 1700”. Foi mandado erixir e pintar por Domingo de Baldomar, un mariñeiro de posición acomodada, e a súa muller, Marina González. O varal presenta unha decoración estriada e o capitel é de orde xónica.

A Cruz, de sección cuadrangular, ten os brazos con chafráns e remate florenzados con botón central. No anverso represéntase a Cristo crucificado, con tres cravos, coa coroa de espiñas e o pano anoado con corda cara a dereita. Remata a cruz coa cartela da inscrición INRI. No reverso hai unha representación da Virxe.

O 12 de xaneiro de 1909 sufriu a desfeita do escano superior, sendo reparado para quedar coa aparencia actual.

En función do tipo de remate, modelo de capitel, o pano de Cristo e a forma do anxo, Xoán Miguel González atribúe a súa autoría ao mesmo mestre canteiro ou obradoiro que fixo o cruceiro hoxe situado no cemiterio de Corcubión.