Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Cruceiro de San Marcos

Patrimonio etnolóxico

Localización

Adro da Igrexa de San Marcos

Tipo

cruceiro de granito de tipo Crucifixo

A plataforma atópase actualmente enterrada. O pedestal presenta unha forma octogonal no que se representan caveiras e tibias cruzadas simbolizando o Pecado Orixinal do que a humanidade se ve redimida polo sacrificio da Paixón de Cristo. O varal, de sección circular, leva unha decoración de estrías; o pedestal é cuadrangular e encadrado. O capitel, de sección cilíndrica, leva un astrágalo circular e liso, ábaco de lados rectos e un remate de volutas e flores.

A Cruz, de sección cuadrangular, presenta brazos con mediacana e remates florenzados. No seu anverso represéntase a Cristo Crucificado con tres cravos, inclinando a cabeza cara a dereita. As súas mans abertas amósannos os cravos da paixón. A cabeza vai cinguida coa coroa de espiñas. O pano de pureza vai anoado cara a dereita. Remata a cruz cunha cartela coa inscrición INRI (“Xesús Nazareno, rei dos xudeus”).

No reverso aparece esculpido o tema da Piedade, de composición romboidal, sobre unha peaña dun anxo con ás.