Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

Cruceiro do Cemiterio Municipal

Patrimonio etnolóxico

Localización

cemiterio Municipal de Corcubión

Tipo

cruceiro de granito de tipo Crucifixo

Este cruceiro procede do antigo cemiterio da Viña, pero en orixe, segundo indica Xoán Miguel Fernández, estaba no Campo do Rollo como consta en 1786. En 1902 pasou a mans do concello.

A súa plataforma é cuadrangular con dous graos. O pedestal é cuadrangular e liso e leva a inscrición “RENOV EN 1986”. O varal, de sección circular, vai decorado con estrías e boceis. O capitel é dunha orde xónica labrado cun toque popular.

A Cruz, de sección cuadrangular, ten brazos con chafráns e remates florenzados con botón central. No anverso represéntase a Cristo crucificado con tres cravos. Vai coroado polas espiñas, inclinando a cabeza cara a dereita e coas mans abertas. O pano de pureza aparece suxeito cunha corda. Remata a cruz coa cartela que leva a inscrición INRI. No reverso aparece representada a Virxe, en actitude orante coas mans recollidas diante do peito. A súa cabeza vai cinguida con coroa e apoiada sobre un querubín alado.