Que ver en Corcubión

Corcubión, terra de sosego e bravura

Patrimonio Cultural

POMBAIS

Patrimonio etnolóxico

O pombal é unha construción cunha funcionalidade practicamente ornamental xa que a rendibilidade económica das pombas é máis ben escasa. Soe aparecer como edificación anexa en pazos, casas grandes, mosteiros ou casas reitorais. As referencias mías antigas sobre a súa existencia en Galicia son dos séculos XIII, XIV e XV (a primeira representación gráfica coñecida aparece nas Cantigas de Santa María de Alfonso X).

Son construcións exentas, en lugares próximos e altos, con terreo seco, abrigados dos ventos dominantes e sen árbores ao redor para impedir o asentamento de aves de rapina. No Concello de Corcubión son unha arquitectura pouco numerosa, cun total de dous exemplares no núcleo urbano: no Campo de San Antonio e na Agra da Ribeira. Pertencen á tipoloxía de planta cilíndrica, cos muros perimetrais de cachotería de pedra, unha pequena porta de acceso e unha cuberta cónica de tella. A parte alta da parede remata nunha peza de pedra, o asoleirado ou soleira, sobre a que van uns pequenos buracos para a entrada das pomas.