SERVIZO DE RECADACIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Praza José Carrera, 1, baixo
15130 Corcubión (A Coruña)
+34 981 746 811